Regionalne Forum Logistyczne

Slide menu

Article

News

Co, gdzie i kiedy?

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanym po raz drugi Regionalnym Forum Logistycznym, które stanowi miejsce wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów związanych z rozwojem logistyki w Subregionie Słupskim. 

Celem konferencji jest pobudzenie dyskusji w środowiskach eksperckim, naukowym, szkolnictwa zawodowego oraz przedsiębiorstw, nad szansami i barierami rozwoju szeroko rozumianej logistyki w naszym regionie.

Regionalne Forum Logistyczne powstało z inicjatywy osób dla których logistyka stanowi naturalną podstawę rozwoju osobistego, zawodowego i społecznego. Impulsem do organizacji wydarzenia była prezentacja Strategii Rozwoju Pomorza na lata 2014-2020 oraz szczególne miejsce naszego regionu w tym planie.


Czwartek 30. października 2014

Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku Zapraszamy do udziału w Regionalnym Forum Logistycznym.
Organizatorzy

Program

Panel 1 - Gospodarka
  • Co wydarzyło się w logistyce w ciągu minionego roku
  • Czy gospodarka morska może wpłynąć na rozwój subregionu słupskiego
  • Gospodarka morska w subregionie słupskim - perspektywy i bariery
Panel 2 - Edukacja i przemiany społeczne
  • Logistyka Inteligentną Specjalizacją w województwie pomorskim
  • Aplikacyjność innowacyjnej myśli logistycznej
 

Prelegenci

foto1
mgr Wiesław Staniuk
Reprezentant środowiska gospodarczego
Właściciel firmy STERLOG Usługi Doradcze
i Konsultingowe.
foto1
dr Ryszard Miler
Ekspert Logistyki
Kierownik Katedry Logistyki na Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku
foto1
prof. UG dr hab. Cezary Mańkowski
Ekspert Logistyki
Katedra Logistyki. Uniwersytet Gdański.
foto1
kmdr ppor. Dariusz Kloskowski
Moderator
foto1
dr inż Monika Zajkowska
Reprezentant środowiska naukowego
Rektor Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania w Słupsku
barbara
mgr Barbara Zakrzewska
Reprezentant środowiska szkolnictwa zawodowego
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Słupsku.
 

Uczestnictwo

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Regionalnym Forum Logistycznym.
  • Udziału w konferencji jest bezpłatny.
  • Wymagana jest wcześniejsza rejestracja i zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  • Po wysłaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na podany
    w formularzu adres e-mail.